Selasa, 04 Januari 2011

contoh surat dinas (permohonan ijin)


PANITIA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
SMA CINTA DAMAI CIREBON
Jalan Satria Merdeka No. 291, Cirebon Jawa Barat
Nomor             : 310/377/PPHPN/2010                                              23  April 2010
Lampiran        :  1 lembar
Hal                  : Permohonan izin

Yth.  Kepala Pengelola
        Gedung Pelita
        Cirebon

Dengan hormat,
            Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei, OSIS SMA CINTA DAMAI, bermaksud menyelenggarakan Diskusi Panel “Menjelajahi Pemikiran Ki Hajar Dewantara”.
            Adapun penyelenggaraan kegiatan tersebut kami rencanakan pada
hari/tanggal    : Rabu, 2 Mei 2010
waktu              : 08.00 s.d selesai
tempat             : Gedung Pelita.
            Untuk itu, kami memohon izin agar dapat menggunakan tempat tersebut pada waktunya. Keterangan selengkapnya kami lampirkan bersama surat ini.
            Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dengan harapan mendapat perhatian dari Bapak/Ibu. Atas perhatian Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.
                                                                                                Hormat kami,
            Ketua Panitia                                                              Sekretaris
             IsMPSWt----                                      DEwNur-----
            Isni Maulia P                                                              Dewi Nuraeni


Tidak ada komentar:

Posting Komentar